Work, Technology and Social Change
Gränsöverskridande forskning, innovation och utbildning
inom teknologisk och social förändring.
Det digitala samhället
Tvärvetenskaplig forskning kring integritetsfrågor och digital tillit.
The Survey Bay
Sökbar databas om fildelning.
Arbetsliv i omvandling
Vetenskaplig tidskrift om arbetsliv
Lund University Internet Institute
Gränsöverskridande forskning i kulturhistorisk miljö.